Sakal
כניסה למערכת
שם משתמש:
הכנס סיסמא:
שכחתי סיסמא כניסה
קטלוג מוצרים

כבלי אנטנה

הוראות שימוש: הכבל נועד לשימוש בהתאם לתפקוד הטכני שלו. הוראות שימוש: הכבל נועד לשימוש פנימי בלבד. הוצאת הכבל תעשה ע"י משיכה בראשי הכבל ולא ע"י הכבל עצמו. להשליך את הכבל לאש. אין להניח את הכבל ליד אזהרה: בגמר שימוש השלך למיכל ייעודי. אין מקור חום או אש. וודא שהכבל מנותב כך שאינו מהווה סכנה מעידה או לכידה. הרחק מהישג ידם של ילדים.
����'���-����� �����