Sakal
כניסה למערכת
שם משתמש:
הכנס סיסמא:
שכחתי סיסמא כניסה
קטלוג מוצרים

כבלי אודיו/וידאו

הוראות שימוש: הכבל נועד לשימוש בהתאם לתפקוד הטכני שלו. הוראות שימוש: הכבל נועד לשימוש פנימי בלבד. הוצאת הכבל תעשה ע"י משיכה בראשי הכבל ולא ע"י הכבל עצמו. להשליך את הכבל לאש. אין להניח את הכבל ליד אזהרה: בגמר שימוש השלך למיכל ייעודי. אין מקור חום או אש. וודא שהכבל מנותב כך שאינו מהווה סכנה מעידה או לכידה. הרחק מהישג ידם של ילדים.
כבל 2RCA * 2RCA מוזהב
כבל 2RCA * 3.5
למוצר
למוצר
למוצר
למוצר
כבל 3.5 * 3.5 סטריאו
כבל 3.5 * 3.5 סטריאו מוזהב
כבל מאריך 2RCA
למוצר
למוצר
למוצר
למוצר
כבל 2RCA * 2RCA  שקוף
כבל 2RCA * 3.5 שקוף
למוצר
למוצר
למוצר
למוצר
כבל 21P * 21P
כבל 21P * 4RCA
כבל 21P * 6RCA
למוצר
למוצר
למוצר
למוצר
כבל 21P * 21P מוזהב
כבל 21P * 4RCA מוזהב
כבל 21P * 6RCA מוזהב
למוצר
למוצר
למוצר
למוצר
כבל 3RCA * 3.5 למצלמה דיגיטלית סוני
למוצר
למוצר
למוצר
למוצר
חוט BNC * BNC
כבל 2RCA * 2RCA זוית 2 מ'
חוט * BNC קרוקודילים
כבל 2RCA*2RCA TWO TONE בבליסטר
למוצר
למוצר
למוצר
למוצר
למוצר
למוצר
למוצר
למוצר
כבל תקע PL לתקע 3.5 מונו 2 מטר
כבל 3.5 * 2PL סטריאו
למוצר
למוצר
למוצר
למוצר
כבל 2 מטר 2RCA * 2PL
למוצר
למוצר
למוצר
למוצר
כבל מיראז' לאוזניות בבליסטר
כבל מיראז RCA מוזהב (זכר לשתי נקבות)
למוצר
למוצר
למוצר
למוצר
כבל מיראז RCA מוזהב (נקבה לשני זכרים)
כבל מיראז2RCA ' לתקע 3.5 סטריאו
כבל VGA ל-RGB) 3RCA )
למוצר
למוצר
למוצר
למוצר
כבל!!! מפצל תקע VGA לשני שקעי VGA
כבל לפלייסטיישן לתקע 21P
סיב אופטי TOS * TOS
למוצר
למוצר
למוצר
למוצר
למוצר
למוצר
למוצר
למוצר
����'���-����� �����