Sakal
כניסה למערכת
שם משתמש:
הכנס סיסמא:
שכחתי סיסמא כניסה
קטלוג מוצרים

מארזי סוללות

הוראות שימוש: הכנס את הסוללה בהתאם לקוטביות הנכונה +/-. טעינת הסוללה אך ורק במטען ייעודי בלבד. לפני שימוש ראשוני טען את הסוללות. יש לשמור את הסוללות עד השימוש באריזתן המקורית במקום קריר ויבש. בגמר שימוש השלך את הסוללות למכלי מחזור מיועדים לכך. את הסוללה. אין להשליך את הסוללה לאש. אין אזהרה: אין לטעון סוללות מסוגים שונים. אין לקצר להניח את הסוללות בקרבת חום. אין לערבב סוללות מסוגים שונים. הרחק מהישג ידם של ילדים.
����'���-����� �����